آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، کوچه شهید صیامی، پلاک ۱۷

 

صندوق پستی: ۱۶۷۸-۱۳۱۸۵

تلفن: 66597464 – 66597463 – 66423101 – 66919206 – 66439463 – 66563174

دورنگار : ۶۶۴۲۳۳۰۴

پست الکترونیک: info@farzaninstitute.com