هفته ملی بدون دخانیات (از 4 تا 10 خرداد 1401) مقارن با روز جهانی بدون دخانیات (31 می 2022) می باشد. در این مناسبت، برنامه های متنوعی برای مبارزه با دخانیات در جهان به اجرا در می آید.

اپلیکیشن موبایل دودبس، تا کنون به صدها نفر برای ترک سیگار کمک کرده است. شما هم امتحانش کنید: