جلسه مجمع عمومی و انتخابات دومین دوره هیات مدیره و بازرس کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، روز 27 آذرماه در سالن همایش های وزارت کار برگزار شد و دکتر غلامرضا حبیبی رئیس انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران و مدیرعامل موسسه فرزان مجددا به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شد.

این جلسه با حضور روسا و نمایندگان انجمن های صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان های مختلف کشور و همچنین با حضور نمایندگانی از اداره کل توسعه کارآفرینی و اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این مجمع، گزارش هیات مدیره، توسط آقای دکتر غلامرضا حبیبی دبیر کانون و رئیس انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران، ارائه شد و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. همچنین خزانه دار انجمن آقای مهندس مجتبی مومنی طارمسری گزارشی از تراز مالی کانون ارائه کرد.

در ادامه، کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن، به معرفی خود پرداختند و انتخابات کانون برگزار شد.

بر این اساس، دکتر غلامرضا حبیبی رئیس انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان تهران و مدیرعامل موسسه فرزان، بار دیگر به عنوان عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی انتخاب شد.

همچنین روسای انجمن های استان های فارس (آقای دکتر حسین معتمدی)، گیلان (آقای مهندس مجتبی مومنی طارمسری)، آذربایجان شرقی (آقای دکتر بابک هاشمی پور) و آذربایجان غربی (آقای فرزاد قلعه کوهی) به عنوان دیگر اعضای هیات مدیره و رئیس انجمن لرستان (آقای مهندس احسان الماسی) به عنوان بازرس کانون انتخاب شدند. همچنین انجمن استان البرز (آقای حمیدرضا حق سیرت) و انجمن استان اصفهان (خانم فریبا جوان) به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و انجمن استان یزد ( آقای محمد حسین پورشمسی بندرآبادی) به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

گفتنی است هم اکنون 15 انجمن صنفی و 815 مرکز متشکل از مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، شتابدهنده ها، فضاهای کاری مشترک و کافه های کارآفرینی  تحت پوشش کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی قرار دارند. این مجموعه، در 31 استان کشور و 140 شهر، مستقر و مشغول فعالیت هستند.